Mgr Karolina Szydłowska

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

2012-2017

- studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

- czterokrotna stypendystka Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

 

2017

- tytuł zawodowy magistra prawa z wyróżnieniem uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt: Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL

 

2017-

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

2018-

Rozpoczęcie aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 

Zainteresowania naukowe:

 

Prawo cywilne materialne i procesowe

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

 

Warsztaty z postępowania cywilnego:

 

grupa 17 – środa, godz. 15:50-17:30

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018, godz. 22:22 - chester0