Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska pt. Uzyskiwane wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni napisana pod kierunkiem dr Bożeny Sidor-Piekarskiej w katedrze pedagogiki specjalnej.

Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy procesu rezyliencji osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi 

Zainteresowania naukowe: niepełnosprawność w polityce społecznej, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, wsparcie społeczne osób z chorobą przewlekłą.

 

Kontakt: katarzyna.justyna[małpa]o2.pl

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 13:09 - Jan Dzionek