2011 – 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne I stopnia, pedagogika, specjalność nauczycielska: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

2014 Egzamin licencjacki – tytuł pracy: „Pedagogiczno – etyczne aspekty uczciwości małżeńskiej. Studium indywidualnych przypadków”.
Promotor: dr Anna Szudra-Barszcz

                                              

2014 - 2016 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika, specjalność: pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

 

2016 Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Wychowanie do świętości w świetle nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”
Promotor: dr Piotr Magier

 

2015 – 2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika osób z autyzmem

 

2017 Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Wychowanie religijne w rodzinie dziecka z autyzmem. Studium przypadku w świetle badań własnych”
Promotor: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Pedagogika chrześcijańska, filozoficzne i antropologiczne podstawy wychowania, współczesne nurty w pedagogice i ich uwarunkowania filozoficzne, pedagogika rodziny, problemy współczesnej rodziny, wychowanie w rodzinie, problem świętości w kontekście wychowania personalistycznego i chrześcijańskiego 

 

 

KONKTAKT

katarzynahryszan@gmail.com

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 17:56 - Justyna Marcinkowska