Kasia_Koltuniewicz.jpg

 

Katarzyna KOŁTUNIEWICZ, mgr

 

Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Praca licencjacka po tytułem Rola rodziców w wychowaniu dzieci do mediów, napisana pod kierunkiem dr Doroty Bis, na seminarium z Edukacji Medialnej. Praca magisterska pod tytułem Funkcja edukacyjno-informacyjna Internetu w życiu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, napisana pod kierunkiem dr hab. Aliny Marii Rynio, prof. KUL, na seminarium z Pedagogiki Chrześcijańskiej. Obszar zainteresowań dotyczy kreowania biografii w mediach oraz  wychowania do mediów. 

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 22:08 - Katarzyna Kosacka