Mgr Katarzyna Woch - asystent

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia ukończyła w roku 2010 z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, uzyskując  tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt. Ochrona rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją, napisanej na seminarium z prawa Unii Europejskiej i handlu międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr hab. Artura Kusia. Laureatka III Edycji Konkursu dla Młodych Prawników organizowanego przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy oraz portal Money.pl.

W latach 2010-2011 uczestniczyła w studiach podyplomowych na kierunku Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi ed. VIII, organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji oraz Fundację OIC Poland.

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Puławach.

Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz funduszy unijnych. Prowadzi zajęcia z prawa europejskiego oraz funduszy europejskich dla kierunku europeistyka, prawo oraz administracja.

 

Wykaz publikacji:

 

I. Monografie i podręczniki akademickie:

1) Swoboda przepływu kapitału i płatności, w: A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 (ISBN 978-83-7702-205-04), s. 331-379.

2) Droga Polski do Unii Europejskiej, Charakter prawny Unii Europejskiej, Członkostwo w Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (ISBN 978-83-7702-488-1), s. 61-70, 77-84, 91-102.

3) Wpływ prawa Unii Europejskiej na wybrane regulacje prawa polskiego w zakresie swobody przepływu kapitału, w: A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 239-255.

4) Polish road to EU membership, The legal nature of the European Union, Membership in the European Union in: A. Kuś (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p.43-53, 55-62, 68-79.

 

II. Artykuły:

1) Postępowanie antydumpingowe jako instrument ochrony rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją - część I, II, III "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 5 (190)/2011, nr 6 (191)/2011 oraz 7 (192)/2011.

2) Postępowanie dotyczące obchodzenia ostatecznych ceł antydumpingowych w sprawie biodiesla pochodzącego z USA, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 10 (195)/2011.

3) Unijne regulacje w zakresie prawa spadkowego z elementem transgranicznym, Edukacja Prawnicza, numer 3 (165)/2015/2016.

 

III. Inne opublikowane: autorka 21 zadań konkursowych w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa organizowanego przez Edukację Prawniczą w latach 2012-2015

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017...


Konsultacje...


Kontakt:
katarzyna.woch@kul.pl  /  katarzyna_woch@wp.pl

Tel. +48 81 445 3049

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 23:58 - Paweł Wojtasik