Mgr lic. Patrycja Kukulska

 

Patrycja KwiecieńUrodziła się 25 lutego 1989 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2005-2008 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (profil prawniczy).

W 2008 roku rozpoczęła jednolite stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Prawo kanoniczne, w roku następnym rozpoczęła studia jednolite magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Prawo.

W ich trakcie brała udział w kursie Mediator Sądowy organizowanym przez Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie  oraz w Ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych na kierunku ,,prawo” (w okresie od 2011 r. do 2013 r.) prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Odbyła praktyki zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego Beaty Franus-Wyrwich w Lublinie, w Kurii Diecezji Lubelskiej, Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Ponadto odbyła także praktyki w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach.

W czasie studiów uczestniczyła czynnie w działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Sekcji prawa kanonicznego oraz w Sekcji prawa rodzinnego. Studia na kierunku Prawo kanoniczne ukończyła 4 czerwca 2013 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. Dowodzenie błędu z tytułu błędu co do jedności, nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa. Studia na kierunku Prawo ukończyła 17 czerwca 2013 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. Finansowoprawne aspekty działalności Przewozy regionalne spółka z o.o.. W tym samym roku uzyskała tytuł licencjata prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym.

W październiku 2013 roku rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

adres e-mail: patrycjakwiecien@wp.pl

 

DOROBEK NAUKOWY

 

Artykuły

 

Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej, "Roczniki Nauk Prawnych" 23 (2013), nr 3, s. 145-162.

 

Sprawozdania

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Kanonistów, Kielce, 5-7 września 2013 roku, "Roczniki Nauk Prawnych" 23 (2013), nr 3, s. 204-209. 

 

Wygłoszone referaty

 

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i partykularnym prawie polskim, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7 czerwca 2014 r., organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2014, godz. 16:21 - Marta Ordon