Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej 

 

 

Studia z historii sztuki ukończyła na KUL w roku 2005 na podstawie pracy magisterskiej pt. Ikonografia „Marii w ogrodzie zamknionym" na wybranych przykladach malarstwa XV wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty U. Mazurczak. Problematyka jej rozprawy doktorskiej nadal oscyluje wokół mariologii i obrazów pobożności w malarstwie późnego średniowiecza (XIV-XV wiek). Interesuje ją rownież sceneria (przyroda), w jakiej ukazywano Marię i jej (przyrody) znaczenia.

 

Od czerwca do września 2005 roku odbywała praktykę w Stadtel Museum we Frankfurcie, gdzie inwentaryzowała prace rzeźbiarskie artystów związanych z działającą przy Muzeum na przełomie XIX i XX wieku szkołą plastyczną (prace odbywały się ramach przygotowań do przypadającego w 2007 roku 100-lecia szkoły); od lutego do lipca 2006 roku przebywała na stypendium Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie.


 
mediolan_1_400

mediolan_2_400

mediolan_3_400

mediolan_4_400 

PUBLIKACJE


artykuły, rozprawy:

  1. Ogrody Maryi – kompozycje miejsca i roślinne wypełnienia. Zarys ikonografii motywu Madonny na tle ogrodu, „Roczniki Humanistyczne” (w druku).

glosy, recenzje:

  1. Uliczne realizacje z Hünfeld, „Kresy” 2003, nr 4(56), s. 229-231.

 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014, godz. 16:34 - Ireneusz Marciszuk