mgr Magdalena Fatyga

 

 

magda_fatyga_405

życiorys naukowy

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika specjalna (specjalizacja: oligofrenopedagogika i tyflopedagogika). Pracę magisterską na temat „Samoocena a osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją rozwojową" napisała w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez dr Annę Wojnarską a następnie obroniła z wynikiem bardzo dobrym w czerwcu 2001r. Od 2002r. pracuje w Zespole Szkół Nr 3 w Lublinie w oddziałach integracyjnych oraz specjalnych jako nauczyciel wspomagający i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Od 2008 podjęła współpracę dydaktyczną z Instytutem Pedagogiki w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

 

 

Ukończone szkolenia i kursy:

  • Studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
  • Studia podyplomowe „Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
  • Trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli organizowany przez PZG (uzyskanie kwalifikacji);
  • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Fundacja ETOH;
  • Liczne kursy doskonalące warsztat pracy nauczyciela z zakresu metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2009, godz. 20:22 - Rafał Olko