Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki 

strona

mgr Magdalena Kolasa

Research interests: diachronic linguistics, etymology, etymological dictionaries, translation of the Bible into the vernacular languages, especially English and Dutch, common history of the United Kingdom and the Netherlands, audio visual translation.

 

Hobby: learning foreign languages, cooking, comic books.

 

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo historyczne, etymologia, słowniki etymologiczne, tłumaczenia Biblii na języki narodowe, w szczególności na angielski i holenderski, wspólna historia Wielkiej Brytanii i Holandii, tłumaczenia audiowizualne.

 

Hobby: nauka języków obcych, gotowanie, komiksy.

 

 

E-mail:
mkolasa@kul.pl

 

 

Autor: Aleksandra Stachowska
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 18:44 - Kinga Lis