2014 Egzamin magisterski - tytuł pracy: Źródła, rodzaje i znaczenie autorytetu w opinii młodzieży gimnazjalnej

2009-2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Stopień: Licencjat

2012-2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym
Stopień: Magister


Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania badawcze są ukierunkowane na pedagogiczną problematykę udziału autorytetu w procesie wychowania dzieci i młodzieży i skupiają się na następujących kwestiach:
• Autorytet rodzica (znaczenie autorytetu rodzica w wychowaniu, sposoby budowania autorytetu, jakość relacji rodzic-dziecko a autorytet).
• Autorytet nauczyciela (znaczenie autorytetu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej, budowanie autorytetu)
• Media a autorytet (rola mediów w budowaniu i obalaniu autorytetów; wpływ mediów na kształtowanie opinii na temat autorytetu; medialne kreacje autorytetu: idol, celebryta).


Kontakt e-mail
magdalena-lesniak@wp.pl

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 18:21 - Justyna Marcinkowska