2015 Egzamin magisterski Tytuł pracy: Arteterapia osób z upośledzeniem umysłowym. Monografia pedagogiczna ośrodka arteterapii w Lublinie.

 

2013- 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie  Wydział: Nauk Społecznych; kierunek Pedagogika; specjalność: Psychopedagogika specjalna z logopedią

 

 

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze są ukierunkowane na problematykę roli sztuki w procesie terapeutycznym. Skupiają się na następujących kwestiach:

1. diagnostycznych walorach rysunku jako techniki projekcyjnej

2. rodzajach terapii wykorzystujących sztukę

3. aktywności twórczej osób niepełnosprawnych

4. znaczenia i skuteczności stosowania metod arteterapeutycznych 

 

kontakt: magdalena_wozniak@vp.pl

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015, godz. 23:14 - Justyna Marcinkowska