Marietta Rusinek is a PhD candidate in the Department of Applied Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.  Her main research interests include cognitive linguistics, semantics and cognitive semiotics. She is currently writing her dissertation on metaphors in the domain of cooking techniques.

Hobbies: travelling, cooking and baking, cycling

                 

 

 

Marietta Rusinek jest doktorantką w Katedrze Językoznawstwa Stosowanego. Jej główne  zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo kognitywne, semantykę i semiotykę  kognitywną. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat metaforyki terminów  określających techniki kulinarne.

Hobby: podróżowanie, gotowanie i wypieki, rower

 

 

email: mariettarusinek@gmail.com

strona www

 

 

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, godz. 22:06 - Aleksander Bednarski