2012-2014                   

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział  Nauk Społecznych

Kierunek: Pedagogika ze specjalnością pedagogika rodziny

z poradnictwem pedagogicznym

Stopień: magister

Tytuł pracy magisterskiej: Kolejność urodzenia dziecka a style wychowania i postawy rodzicielskie matek

 

 

2009-2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział  Nauk Społecznych

Kierunek:  Zarządzanie

Stopień: licencjat

 

 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą:

  • postaw rodzicielskich i stylów wychowania w rodzinie,
  • więzi rodzinnych w perspektywie teorii przywiązania,
  • psychopedagogicznych uwarunkowań pełnienia ról rodzinnych,
  • fenomenologiczno-hermeneutycznej perspektywy badań nad rodziną.

kontakt: marta.samoranska@o2.pl

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2015, godz. 21:08 - Justyna Marcinkowska