Asystentka w Katedrze Sztuki Nowożytnej w latach 1953-1961.


(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 09:11 - Ireneusz Marciszuk