2011 – 2014

 

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek:  Pedagogika (studia stacjonarne I stopnia)

Specjalność: Nauczycielska – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Stopień: Licencjat

 

2014

 

Egzamin licencjacki – tytuł pracy: „Ideał osobowy a rzeczywisty obraz lidera Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej w opinii jego liderów“.

Promotor : dr Katarzyna Braun

 

2014-2016                   

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek: Pedagogika (studia stacjonarne II stopnia)

Specjalność: Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

Tytuł: Magister

 

 

2016

 

Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Koncepcja odpowiedzialnego rodzicielstwa we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego. Implikacje pedagogiczne“.

Promotor : dr Piotr Magier

 

 

2015 – obecnie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek: Psychologia (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Specjalność: Psychologia wspierania jakości życia

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

Antropologiczne podstawy pedagogiki personalistycznej, metaprzedmiotowe aspekty pedagogiki rodziny, problem odpowiedzialności we współczesnej pedagogice, koncepcja odpowiedzialnego rodzicielstwa, systemowa teoria rodziny, pedagogika prenatalna, pedagogiczne i psychologiczne aspekty poradnictwa małżeńsko-rodzinnego,

 

Kontakt

gromek.monika1@gmail.com

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, godz. 20:04 - Justyna Marcinkowska