mgr Paulina Liszka

 

 

od 01.10.2011 asystent w Katedrze Historii Administracji

 

2005 – 2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia magisterskie na kierunku prawo, ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, praca magisterska pt. Skarga konstytucyjna a „pytanie prawne” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Łączkowskiego

 

2009 ukończony Kurs dokształcający w zakresie prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

01.02-30.06.2008 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Wydział Prawa i Nauk Politycznych, Budapeszt – studia na kierunku prawo w ramach programu Erasmus

 

od 2006 czynnie zaangażowana w działalność Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Zajęcia dydaktyczne:

 

Ćwiczenia:
Historia administracji (od 2010/2011)
Historia prawa (2012/2013)
Ustrojowe prawo administracyjne (2013/2014)
Materialne prawo administracyjne (2012/2013)
Planowanie budżetowe-konwersatorium (2014/2015)
Publiczne prawo gospodarcze (2014/2015)

Zajęcia w j.angielskim:
Administrative agencies of the USA (od 2013/2014)
American local government
(2011/2012)
Bankruptcy law (2011/2012)
Civil Society and the Rule of Law (2014/2015)
Family law (2011/2012, 2012/2013)

 

 

Publikacje:

 

Rozdział w recenzowanej książce naukowej:

 

Prawne regulacje dotyczące małżeństwa w państwie federalnym. Amerykańskie rozwiązania i kontrowersje [w:] Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa, pod red. K. Maćkowska, S. Kwiecień, wyd. KUL, Lublin 2012, s. 109-133, ISBN:978-83-7702-421-8.

 

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany:

 

Marriage and the notion of consent in early American Law, Review of Comparative Law 2016, nr 26-27, s. 37-51.

 

Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań, Roczniki Nauk Prawnych 2010, nr 2, Lublin, s. 97-116, (współautor K. Maćkowska).

 

Inne:

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Prawa Amerykańskiego w roku akademickim 2009/2010, Przegląd Uniwersytecki 2010, nr 3 (125), wyd. KUL, Lublin.

 

 

Konferencje:

 

30.05.2015: ogólnopolska konferencja pt. Etyka w służbie publicznej, zorganizowana przez Katedrę Historii Administracji KUL, referat: The role of U.S. Office of Government Ethics, miejsce konferencji: Kępa (woj.lubelskie)

 

10.03.2015 międzynarodowa konferencja pt. Consent in Early America (1600-1900), Rothermere American Institute, Oxford University, Wielka Brytania, referat wygłoszony w języku angielskim: Marriage and the Notion of Consent in Early American Family Law.

 

20-25.09.2014 XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (udział w sesji posterowej z referatem: Małżeństwo i rozwód w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej)

 

10-16.03.2013 Senior Lawyers Orientation Program zorganizowany przez Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria (referat wygłoszony na temat działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

 

13-16.07.2011 uczestnictwo w międzynarodowej konferencji The Twentieth British Legal History Conference, na Uniwersytecie Cambridge, Wielka Brytania

 

15-21.03.2009 Senior Lawyers Orientation Program zorganizowany przez Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria (referat wygłoszony na temat systemu edukacji w Polsce oraz działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

 

 

Kwerendy zagraniczne:

 

27.11-04.12.2014 The British Library, Londyn
(w ramach grantu wydziałowego)

23.08-11.09.2013 The Library of Congress, Waszyngton
(w ramach grantu wydziałowego)

01-16.07.2011 The British Library, Londyn
(w ramach Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie)

 

 

KONTAKT: paulina.liszka@kul.pl

http://pracownik.kul.pl/paulina.liszka - aktualne informacje dot. tematyki zajęć oraz godzin konsultacji

PLAN ZAJĘĆ

 

 

Autor: Paulina Liszka
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, godz. 13:07 - Paulina Liszka