Doktorant Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej.

Zainteresowania badawcze: biografistyka pedagogiczna, bibliografia, informacja naukowa, językoznawstwo.

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016, godz. 21:37 - Katarzyna Sabat