mgr Paweł Rokosz - doktorant

 

pawel_rokosz

 

Paweł Rokosz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2008 r. obronił pracę magisterską pod tytułem „Czynności ujawniające dowody w polskiej procedurze karnej” napisaną w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego UR pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz dr hab. Piotra Sowińskiego. W 2012 roku ukończył Podyplomowe Studia z Mediacji Sądowej i Pozasądowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktualnie jest słuchaczem Studiów Podyplomowych dla Mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Paweł Rokosz jest również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sad Okręgowy w Warszawie. Posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych, szkolnych i rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Paweł Rokosz ukończył specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania, negocjacji oraz protokołu dyplomatycznego.

 

Paweł Rokosz pełni obowiązki prowadzącego postępowania pozasądowe w Biurze Rzecznika Finansowego w Warszawie.

 

Zainteresowania badawcze: mediacje, negocjacje, prawo cywilne, ubezpieczenia, likwidacja szkód,  alternatywne sposoby rozwiazywania sporów na rynku finansowym

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:54 - Marek Dąbrowski