Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

mgr Piotr Wójcik

Research interests: cultures and religions of the Mediterranean, early Christian history and art, contemporary Semitic languages: Arabic and Hebrew, Biblical Hebrew, Jamaican Patois, the Old Testament (the Pentateuch and the Psalter), Ethiopian and Jamaican culture.

Hobby: traveling, learning foreign languages, travel literature, martial arts

 

Zainteresowania naukowe: religie i kultury krajów Śródziemnomorza, historia i sztuka wczesnochrześcijańska, współczesne języki semickie - arabski i hebrajski, hebrajski biblijny, jamajskie patois, Stary Testament (Pięcioksiąg i Psałterz), kultura Etiopii i Jamajki.

Hobby: podróżowanie, nauka języków obcych, literatura podróżnicza, sztuki walki

 

Autor: Magdalena Charzyńska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017, godz. 14:48 - Kinga Lis