Katedra Muzealnictwa i Ochrony Zabytków 

 

 

 

Absolwent historii sztuki KUL, tytuł magisterski uzyskał w roku 1999 na podstawie pracy Ołtarz Abrahama van den Blocke w kościele św. Jana w Gdańsku. Studium ikonograficzne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Knapińskiego.

Od tegoż, 1999 roku, pracownik KUL: początkowo młodszy dokumentalista w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych; od roku 2000 wykładowca w Instytucie Historii Sztuki, gdzie prowadzi ćwiczenia z fotografii dokumentalnej w Pracowni Dokumentacji Fotograficznej.

Przygotowuje rozprawę doktorską Muzea i inne formy ochrony zabytków techniki komunikacji miejskiej pod kierunkiem dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje obecnie na ochronie zabytków techniki, zajmuje się również sztuką protestancką Gdańska i Prus Królewskich oraz Książęcych.

Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Lubelskiego Towarzystwa Ekologicznej Komunikacji (jako członek zarządu).

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014, godz. 10:30 - Ireneusz Marciszuk