Rozprawy, artykuły:

  1. Mennonici na Żuławach Wiślanych, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1, s. 172-175.
  2. Treści ideowe ołtarza Abrahama van den Blocke w kościele św. Jana w Gdańsku, w: Artyści niderlandzcy w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vries. Materiały międzynarodowej konferencji, listopad 2003 (w druku).
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 09:05 - Ireneusz Marciszuk