forum_tomaszow_obrazek

 

 fb

 

 

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski oraz Fundacja Mercatuset Civis zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: „Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej”, która odbędzie się w ramach II Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10 czerwca 2016 r.

Obrady w trakcie konferencji chcielibyśmy poświęcić zwłaszcza zagadnieniom wpływu reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich, rozwojowi sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, zadaniom administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej oraz Odnawialnym Źródłom Energii jako wyzwaniu dla sektora samorządu i gospodarki. Planowana konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Do udziału zaproszeni zostali specjaliści z zakresu prawa unijnego, gospodarczego i administracyjnego z Ukrainy. Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy dyskusję z udziałem praktyków samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.