Międzynarodowa Konferencja Naukowa

na temat:

Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego (1814-1894)

W dwusetną rocznicę urodzin

 

August Cieszkowski, ze względu na rozległość tematyczną zainteresowań i prac, może zostać przedstawiony jako historiozof, filozof społeczny, myśliciel religijny, ekonomista, historyk, działacz społeczny, polityk, a także jako prekursor pracy socjalnej. We wszystkich tych obszarach był on nadto wybitnym Europejczykiem i chrześcijaninem. W niczym nie pomniejszało to jego patriotyzmu i przywiązania do polskości. O wolną Polskę walczył metodami legalnymi, na forum parlamentarnym, a także całym swoim życiem, wypełnionym troską o najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących. Jako polski arystokrata poczuwał się do odpowiedzialności za ich los, łącząc „kwestię socjalną” z przyszłością Polski, Europy i świata.

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Roman Sieroń

dr Anna Witkowska-Paleń

dr Wiesława Sajdek

 

Jednostka organizacyjna:

Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki, Katedra Makrostruktur Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Termin: 16.X.2014 r.

Miejsce sesji: Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8a, sala nr 14

 

PLAN KONFERENCJI

 

W dniu konferencji w Kaplicy Akademickiej o godz. 7 zostanie odprawiona Msza św. w intencji uczestników konferencji oraz pomyślnych obrad

 

Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali nr 14, Budynek Auli im. Solidarności

 

 

Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Prešove) – Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Na kanwie „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego.

 

Prof. dr hab. Paweł Sajdek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków) – August Cieszkowski o Indiach.

 

Prof. dr hab. Barbara Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) – Wychowanie człowieka jako osoby w myśli Augusta Cieszkowskiego.

 

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) – Idea solidarności społecznej w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego.

 

Dr Maria Borowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola) – August Cieszkowski o ekonomii.

 

Mgr Ewa Jarosława BuczyńskaWierzenica w dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego.

 

Mgr Włodzimierz BuczyńskiDziałalność organizacyjna Augusta Cieszkowskiego w Wielkopolsce.

 

Dr Jakub Gomułka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Funkcja języka w filozofii Augusta Cieszkowskiego.

 

Dr Anna Witkowska-Paleń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola) – August Cieszkowski jako prekursor pracy socjalnej.

 

Dr Wiesława Sajdek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola) – „Wolność, równość, braterstwo” w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2014, godz. 16:56 - Rafał Podleśny