W dniu 22 maja w Inkubatorze Medialno-Artystyczny UMCS w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. "Starość między tradycją a współczesnością". 

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego, pojawiło się wielu znakomitych gości, między innymi: przedstawiciele władz samorządowych:

  • Poseł, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej - Henryk Smolarz,
  • wiceprezydent miasta do spraw społecznych Monika Lipińska,
  • dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej - Sławomir Skowronek,
  • dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie,
  • przedstawiciele organizacji związkowej - Związku Rzemieślników,
  • dyrektor Kolegium Pracowników Służb Socjalnych,
  • przedstawiciele Organizacji Pozarządowych NGO,
  • przedstawiciele 18 uniwersytetów trzeciego wieku regionu lubelskiego i z Polski,
  • pracownicy naukowy uczelni wyższych Lublina,
  • słuchacze Lubelskiego UTW.

 

Autor: Marek Maj
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016, godz. 16:30 - Marek Maj