Biblia w epoce patrystycznej – przekłady i duchowa interpretacja w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima

KUL, 16-18 października 2019

 

1600. rocznica śmierci prekursora łacińskiej translatoryki biblijnej, św. Hieronima, skłania do refleksji nad rolą Pisma świętego w epoce starożytnego Kościoła. Pisarze i kaznodzieje epoki patrystycznej myśleli Biblią, stanowiła ona punkt wyjścia i dojścia ich myśli filozoficzno-teologicznej. Stworzyli pierwsze uświęcone tradycją przekłady ksiąg biblijnych i opracowali metody interpretacji tekstu natchnionego, rozwijające się w dwóch nurtach: literalnym i alegorycznym. Podkreślali, że nie można oddzielać naukowej i duchowej lektury Biblii, a wszelkie ich wyjaśnienia tekstów biblijnych – zarówno w naukowych komentarzach, jak i w liturgicznych homiliach – miały ukierunkowanie duchowe i służyły przede wszystkim rozwojowi wewnętrznemu odbiorców. Wszystkie te kwestie związane z tłumaczeniami i duchową interpretacją Pisma Świętego w okresie od I do VII w. będą przedmiotem trzeciej już Międzynarodowej Konferencji Patrystycznej organizowanej przez środowisko patrologów i historyków Kościoła starożytnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych antykiem chrześcijańskim, zwłaszcza patrologów, biblistów, filologów, historyków Kościoła, dogmatyków i historyków duchowości.

Swoimi wykładami zaszczycą nas: prof. Lorenzo Perrone i prof. Ilaria Ramelli

Obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 150 PLN (50 Euro/50 $). Szczegóły płatności, kwestie logistyczne (noclegi) zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Zgłoszenia wraz z tematem i abstraktem (max 2000 znaków) prosimy przesyłać na adres patristic@kul.pl do dnia 15 czerwca 2019.

Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 15:08 - Marcin Wysocki