Katedra Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Naukowe Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki. Seminarium odbędzie się 15 grudnia 2011 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w sali Collegium Norwidianum 004 (parter).

 

  

Program seminarium:

15 grudnia, czwartek

 

11.00:

 • Uroczyste otwarcie seminarium

  Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

 • Projekcja krótkometrażowego filmu dokumentalnego, poświęconego życiu i twórczości Łesi Ukrainki

 

11. 30 – Otwarcie obrad: Kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej KUL prof. dr hab. Stefania Andrusiw

Przewodniczy: dr Sylwia Wójtowicz

 • prof. Stefan Kozak (Warszawa), Uwagi o twórczych wyborach Łesi Ukrainki;

 • prof. Łukasz Skupejko (Kijów), До проблеми рецепції особи і творчості Лесі Українки;

 • prof. Stefania Andrusiw (Lublin), Конструювання ідентичностей в життєтворчості Лесі Українки: постколоніальна перспектива;


Przerwa na kawę

 

12. 45 – Obrady przedpołudniowe

Przewodniczy: prof. Stefan Kozak

 • dr Sylwia Wójtowicz (Wrocław), Tragizm i piękno w dramacie "Orgia" Łesi Ukrainki;

 • dr Ludmiła Siryk (Lublin), Естетично-художні засади неокласицизму у творчості Лесі Українки;

 • dr Marta Kaczmarczyk (Lublin), Twórczość dramatyczna Łesi Ukrainki w kontekście teorii intertekstualności;

 

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa 14.30 – 15.30

 

15.30 – Obrady popołudniowe

Przewodniczy: prof. Stefania Andrusiw

 • dr Albert Nowacki (Lublin), Twórczość Łesi Ukrainki w recepcji prof. Stefana Kozaka;

 • dr Mirosława Kawecka (Lublin), Postać Kasandry w dramatycznej interpretacji Łesi Ukrainki oraz poetyckim odczytaniu Wisławy Szymborskiej;

 • dr Lubomir Puszak (Lublin), Драматургія Лесі Українки на сцені українських театрів (за матеріалами театральної преси);

 • mgr Marjana Kril (Lublin), Лісова пісня. Мавка - кіноінтерпретація драми Лесі Українки у фільмі Юрія Іллєнка;

 

Dyskusja podsumowanie seminarium

 


Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011, godz. 21:15 - Monika Grygiel