W dniach 13-14 czerwca br. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe i konferencja podsumowująca projekt WISE - Welfare for Improved Social Dimention of Education współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. 

Było to trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (DOBiRU KUL), Działu Studenckich Spraw Socjalnych (DSSS KUL) oraz Instytutu Psychologii KUL. Spotkanie oraz konferencja stanowiły okazję do podsumowania wszystkich działań projektowych i zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

 

WISE final meeting

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016, godz. 19:51 - Urszula Czyżewska