Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów

oraz Specjalizacja Teologii Pastoralnej KUL

zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe

 

Współczesny kryzys wiary

wyzwaniem dla duszpasterstwa

Konstancin-Jeziorna 22-23 kwietnia 2013

 

   

Poniedziałek 22 kwietnia

 

12.00-13.00 Przyjazd i rejestracja uczestników

13.00-14.00 Obiad

 

14.00-15.30 I sesja (prowadzi ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela)

Kryzys wiary kryzysem duszpasterstwa? – wprowadzenie

ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda, prezes PSP

Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary,

ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL

Wewnątrzkościelne źródła osłabienia wiary chrześcijan,

ks. dr hab. Robert Biel UPJPII, Wydział Teologiczny w Tarnowie

 

15.30-16.00 Przerwa na kawę

 

16.00-17.45 II sesja (prowadzi o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, KUL)

Kościół na Zachodzie wobec kryzysu wiary,

ks. prof. Józef Niewiadomski, Dziekan Wydziału Teologii

Uniwersytet w Innsbrucku, Austria

20 lat doświadczenia wolności Kościoła na Słowacji,

ks. Doc. ThDr. Martin Uhál, PhD, Uniwersytet Katolicki w Ružomberok, Wydział Teologiczny w Koszycach, Słowacja

–  Dyskusja

 

18.00 Eucharystia za zmarłych i żyjących pastoralistów polskich

Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

 

19.00 Kolacja i wieczór braterski

 

Wtorek 23 kwietnia

 

  7.00 Eucharystia

  8.00 Śniadanie

 

  8.30-10.00 III sesja (prowadzi ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, Wrocław)

Psychologiczne kryteria dojrzałej religijności,

ks. dr Jerzy Szymołon, KUL

Potrzeba duszpasterstwa mistagogicznego,

ks. dr Mieczysław Polak, UAM Poznań

–  Dyskusja

10.00-10.30 Przerwa na kawę

 

10.30-11.45 Dyskusja na temat: Współczesne sposoby komunikacji wiary w praktyce

Przewodniczy: ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki

Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze,

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, UKSW Warszawa, UwB Białystok

– Dzieci jako świadkowie wiary w ewangelizacji młodego pokolenia,

dr Jolanta Kurosz, UAM Poznań

Czas wolny jako szansa formacji wiary,

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, prorektor UPJPII

 

11.45-12.15 Podsumowanie sympozjum. Wolne wnioski

Wybór tematyki, terminu i miejsca następnego zjazdu PSP

 

12.30-13.00 Walne Zgromadzenie PSP: Sprawy statutowe, wybory nowych władz PSP

 

13.00 Obiad i zakończenie zjazdu PSP

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2013, godz. 08:58 - Marek Fiałkowski