dyplom MIchał BobrowskiStudent II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Michał Bobrowski jako wolontariusz wspierał osoby z uszkodzeniami słuchu w ramach projektu „Z tańcem za pan brat”. Jako asystent reżysera uczestniczył w przygotowaniach do gali finałowej projektu. Projekt, zrealizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Zawsze Aktywni, miał na celu przełamywanie barier społecznych oraz integrację osób niepełnosprawnych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 13:30 - Leszek Wojtowicz