Ks. Michał M. Maciołek urodził się 28.09.1971 r. w Lubaczowie (rodzinna miejscowość - Dachnów k. Lubaczowa).

 

 • Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa prof. Jana Śrutwy przyjął w 1996 r. po ukończeniu formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie i studiów filozoficzno-teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • Pracę magisterską Moralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa w posoborowym nauczaniu Kościoła napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Nagórnego.
 • Po dwuletniej posłudze duszpastersko-katechetycznej przy parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim podjął w 1998 r. studia specjalistyczne z historii filozofii na KULu. Rozprawę doktorską Quaestiones super primum librum "De interpretatione" Aristotelis secundum Benedictum Hesse - Edycja krytyczna, przygotowaną pod kierunkiem ks. abpa prof. Stanisława Wielgusa w Katedrze Historii Filozofii w Polsce, obronił w 2007 r.
 • Od roku 2006 do 2008 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Kultury w Średniowieczu. Od października 2008 r. do 30 września 2013 r. pracował w Katedrze Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL.

 

Zainteresowania naukowe
 • Mediewistyka, edytorstwo tekstów średniowiecznych, tradycja średniowiecznych komentarzy do logicznych pism Arystotelesa.

 

Wybrane publikacje
 • Idzi Benedykt Radziszewski, Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera, wyd. i wstępem opatrzył M. Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Quaestiones super primum librum "De interpretatione" Aristotelis secundum Benedictum Hesse (editio critica), red. M. Maciołek. „Acta Mediaevalia” 23(2011)
 • Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Idzi Benedykt Radziszewski, Pisma, red. S. Janeczek, M. Maciołek, R. Charzyński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Mieczysław H. Markowski. Życie i działalność naukowa, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 52, nr 3(207), 2009, s. 45-58.
 • Mieczysław Markowski – sein Leben und seine wissenschaftliche Tätigkeit, "Acta Mediaevalia" 22(2009), s. 13-29.
 • Opracowanie: Bibliografia Mieczysława Markowskiego [Bibliographie de Mieczysław Markowski], Acta Mediaevalia, 22(2009), s. 31-92.
 • Zagadnienie kłamstwa i herezji w Quaestiones super primum librum "De interpretatione" Aristotelis secundum Benedictum Hesse, "Acta Mediaevalia" 20(2007).

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2014, godz. 16:34 - Anna Starościc