Między empirią a teorią
Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam

 

Wydział Filozofii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

26 stycznia 2016 r.

 

Wieczór wspomnień o Arcybiskupie Józefie Życińskim

 

 

 • Wprowadzenie ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz
  (Dyrektor Radia eR)

 

 

 • Dorobek intelektualny – ks. mgr Wojciech Kotowicz (były doktorant Abpa Józefa Życińskiego)

 

 

 • Wkład w kulturę społeczną oczami młodych – Maksymilian Kuźmicz (MISH KUL)

 

 

 • Obrona godności człowieka – prof. Janusz Wrona (UMCS)

 

 

 • Wrażliwość na innych – Khasan Khazdrijev ("starszy" ze wspólnoty czeczeńskiej w Lublinie)

 

 

 • Wystąpienie Metropolity Lubelskiego JE Arcybiskupa Stanisława Budzika

 

 

 • Wspomnienie o Arcybiskupie Józefie Życińskim i słowo o muzyce - Teresa Księska-Falger
  Koncert Wieniawski Kwartet (W. A. Mozart - Kwartet smyczkowy C - dur KV 465)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016, godz. 15:09 - Andrzej Zykubek