Instytut Nauk o Sztuce KUL - Katedra Instrumentologii w dniu 15 grudnia 2020 r. zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza.
International Scientific Conference: Instruments and Instrumental Music. Historical Development and Performance Practice.

 

SZCZEGÓŁY i PROGRAM

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 13:34 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak