Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Linguistics Beyond and Within 2017

Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Filologii Celtyckiej oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w piątej Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2017: The Outskirts of the Regular, która odbędzie się 18-19 października 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

Wykłady plenarne wygłoszą: Artemis Alexiadou (Humboldt University of Berlin), Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University), Paul Meara (Swansea University) i Pius ten Hacken (University of Innsbruck).

 

Program

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 09:13 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-10-17