Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”

 

w dniu 5 maja 2023 r. na Uniwersytecie Trnavskim w Trnavie, Słowacja

odbędzie się

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: “Ideologies and State-Church Relations Legal Framework”

organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnavie

we współpracy z

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Filią w Ełku

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katedrą Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2023, godz. 09:35 - Adam Jankowski