INSTYTUT ADMINISTRACJI

WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

oraz

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ADMINISTRACJI

 

zorganizowały 15 października 2018 r. w budynku Collegium Iuridicum

 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT.

"WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

połączoną z posiedzeniem Rady Konsultacyjnej Instytutu Administracji

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji

 

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli:

 

 

Autor: Patryk Ochwat
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018, godz. 13:22 - Patryk Ochwat