Oferty pracy w Ministerstwie Środowiska 

 

- specjalista ds. geologii inżynierskiej i hydrogeologii w Wydziale Hydrogeologii i Inżynierii Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-geologii-inzynierskiej-i-hydrogeologii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-in/

 

- specjalista ds. obsługi bieżącej budżetu w układzie zadaniowym w Wydziale Budżetu, Planowania i Analiz Biurze Finansowym

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-biezacej-obslugi-budzetu-w-ukladzie-zadaniowym-w-wydziale-budzetu-planow-1/

 

- główny specjalista ds. nadzoru nad GIOŚ oraz opracowywania przepisów z zakresu ochrony środowiska w Wydziale Instrumentów Środowiskowych w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/glowny-specjalista-do-spraw-nadzoru-nad-gios-oraz-opracowywania-przepisow-z-zakresu-ochrony-sro/

 

- specjalista ds. analiz gospodarczych i ekonomicznych w Zespole ds. Orzecznictwa, Legislacji i Analiz w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-analiz-gospodarczych-i-ekonomicznych-w-zespole-ds-orzecznictwa-legislacji-i-a-3/

 

- starszy specjalista ds. wdrażania najlepszych dostępnych technik i współpracy z Komisją Europejską w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/starszy-specjalista-ds-wdrazania-najlepszych-dostepnych-technik-i-wspolpracy-z-komisja-europej/

 

Szczegółowe informacje na temat pracy, praktyk studenckich i wolontariatu są do znalezienie na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019, godz. 15:03 - Dorota Maj