Tom LVI (Rok 2008) Miscellanea staropolskie

 

Refleksja o metodzie

 

A. Czechowicz, Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach nad literaturą staropolską

M. Hanusiewicz-Lavallee, Współczesne metody badań nad staropolską literaturą religijną

 

Renesansowa nauka życia

 

M. Tyl, Człowiek poczciwy w Źwierzyńcu Mikołaja Reja

D. Kuśmirek-Wrzos, Proza jako mowa wiązana. Rytm i rym w Żywocie człowieka poczciwego Mikołaja Reja

J. Sokolski, Carsus aetatis. O cyklu Na XII Tablic ludzkiego żywota Jana Kochanowskiego

M. Wojtkowska-Maksymik, Castiglionego i Górnickiego pochwała muzyki (na podstawie pierwszych ksiąg Il Cartigiano i Dworzanina polskiego)

 

Sarmaci i erudyci

 

B. Niebelska-Rajca, Energeia, ingenium i Arystotelesowskie pojęcie ruchu

M. Piskała, Kilka uwag o Epigramatach polskich Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII Alberta Inesa w epigramatyce polskiej XVII wieku

J. Kroczak, Dlaczego Pasek podarował pannie trzewiki?

J. Hałoń-Gnutek, O warsztacie tłumacza sandomierskiego przekładu Pensées B. Pascala 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 18:46 - Małgorzata Nowak-Barcińska