Odkrywanie prawdy o psychicznym funkcjonowaniu człowieka za pomocą rzetelnie prowadzonych badań naukowych.

 

Przekazywanie studentom wiedzy z zakresu psychologii, inspirowanie do niezależnego i krytycznego myślenia oraz wszechstronne przygotowanie ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa w zgodzie z założeniami personalizmu chrześcijańskiego.

 

Pielęgnowanie partnerskich relacji opartych na przejrzystości reguł i jednoznaczności ról we wspólnocie pracowników i studentów Instytutu.

 

Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i organizacyjnego, które sprzyjają rozwojowi wszystkich członków wspólnoty Instytutu.

 

Podejmowanie inicjatyw skierowanych na rzecz rozwoju KUL oraz środowiska psychologicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Instytutu.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 09:23 - Agata Błachnio