Samorząd Studentów Wydziałów Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli za podstawę swojej działalności przyjmuje wierność ideom, które od wieków przewodzą Narodowi Polskiemu oraz dewizie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Deo et Patriae". W swojej działalności Samorząd opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej oraz kieruje się troską o dobro Uniwersytetu i zachowuje jego katolicki charakter. Samorząd Studencki, pracując na rzecz dobra wspólnego studentów, umacnia poczucie więzi społeczności akademickiej

 

A więc:

1. Jesteśmy organem odpowiedzialnym za kreowanie wizerunku Studenta Wydziałów Zamiejscowych, jako osoby ambitnej, zdolnej i biorącej czynny udział w rozwoju Uczelni.

2. Mamy obowiązek wspierać inicjatywy Studentów i zachęcać ich do aktywności w Samorządzie Studentów oraz pozostałych organizacjach studenckich działających na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczenstwie.

3. Pomagamy naszym studentom w problemach związanych z pisaniem i odpowiednim adresowaniem wniosków.

4. Jesteśmy odpowiedzialni za organizację życia kulturalnego studentów , którego kulminacyjnym punktem są studenckie Juwenalia.

5. Wspieramy aktywną formę spędzania wolnego czasu wśród studentów.  

Nasi studenci mają prawo do:

* wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studentów „Pro Bono",

* kierowania pod adresem Samorządu Studentów wniosków i propozycji;
* pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studentów,
* uzyskania pomocy Samorządu Studentów.

 

Autor: Grzegorz Szajowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2011, godz. 18:53 - Róża Tarkowska