Wystawa Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden zorganizowana przez frankfurckie Städel Museum i berlińską Gemäldegalerie zgromadziła po raz pierwszy w jednym miejscu tak dużą i reprezentatywną grupę dzieł Mistrza z Flémalle (utożsamianego często z Robertem Campin) i Rogera van der Weydena. Pokaz daje nam tym samym niepowtarzalną okazję do bezpośredniego skonfrontowania twórczości "ojców" malarstwa niderlandzkiego. Doskonałe opanowanie warsztatu i techniki olejnej przez obu artystów, ich nowatorskie podejście do osoby portretowanej wyrażające się akcentowaniem cech indywidualnych modela, wierne oddawanie scenerii i atmosfery wnętrz, szczegółowe studia nad pejzażem i architekturą miejską, niezwykła precyzja w użyciu światłocienia, czy wreszcie skłonność do realistycznego traktowania detalu (np. tkanin) -  odsłoniły zupełnie nowe możliwości wyrazu artystycznego w obrębie sztuki malarskiej.

Prekursorskie podejście Mistrza z Flémalle i jego ucznia Rogera van der Weydena do przedstawianych osób, obiektów i krajobrazu, wzbogacone osiągnięciami artystycznymi braci van Eyck, dostarczyło ożywczych impulsów następnym pokoleniom artystów, a tym samym przyczyniło się do rozwoju nowożytnego malarstwa europejskiego.

Według części opracowań monograficznych utożsamienie Mistrza z Flémalle z historyczną postacią Roberta Campina wydawało się wielce prawdopodobne. Jednak szczegółowe badania przeprowadzone w związku z niniejszą wystawą ujawniły, że trzy obrazy z opactwa Flémalle koło Liège, które stanowiły dotąd punkt odniesienia przy identyfikacji oeuvre ich twórcy, zwanego umownie Mistrzem z Flémalle, wyszły spod pędzla nie jednego, a kilku malarzy. Odkrycie to stanowi ważny przyczynek do pogłębienia badań nad początkami malarstwa niderlandzkiego oraz weryfikacji dotychczasowych ustaleń.

 

Frankfurt nad Menem, Städel Museum
21.11.2008-1.03.2009

http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=597&websiteLang=de

http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=597

 

Berlin, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin
Kulturforum Potsdamer Platz
20.03-21.06.2009

http://www.smb.museum/smb/kalender/details.php?objID=10801&lang=de&typeId=10

http://www.smb.museum/smb/kalender/details.php?objID=10801&lang=en&typeId=10

 

Katalog wystawy:

Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden / The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, red. Stephan Kemperdick, Jochen Sander, wstęp Max Hollein, Bernd W. Lindemann, Ostfildern 2008. [wersja w jezyku niem. i ang.]

 

 

 Mistrz z Flémalle, Św. Weronika, około 1430, Frankfurt nad Menem, Städel Museum 

 

Roger van der Weyden, Ołtarz Middelburski, około 1450, Berlin, Gemäldegalerie

Autor: Seweryn Kuter
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2009, godz. 14:51 - Seweryn Kuter