Nauka / Projekty

Mistrzowie Dydaktyki (etap II: wdrożenie)

Projekty | 2021-09-08

Projekt pozakonkursowy MNiSW o charakterze wdrożeniowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER. W jego ramach nauczyciele akademiccy KUL prowadzą dodatkowe zajęcia z wybitnie zdolnymi studentami stosując bardzo efektywną, godną rozpowszechnienia formę pracy dydaktycznej - metodę tutoringu. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć z wybranymi studentami przez okres co najmniej trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. W projekcie weźmie udział 66 studentów KUL, część zajęć, ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się online. Wykładowcy przeprowadzą łącznie 1438 godzin zajęć dydaktycznych, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszej edycji projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Obejmowała ona wizyty studyjne w wybranych renomowanych uczelniach europejskich, znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego. Podczas kilkunastodniowych szkoleń naukowcy, pod okiem zagranicznych ekspertów, doskonalili prowadzenie zajęć metodą tutoringu i opracowali własne koncepcje stosowania tej metody pracy.

Więcej informacji o projekcie dostępnych pod linkiem.