Okres zwieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach został przedłużony do 24 maja 2020 r. Dotyczy to zajęć stacjonarnych, nauczanie będzie prowadzone w formie zdalnej. 

Dotychczasowe zarządzenia Rektora KUL dotyczące ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu pozostają aktualne.

 

Informacja MNiSW o przedłużeniu ograniczeń w działalności uczelni

 

Informacja MNISW o rozwiązaniach usprawniających funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii

 

Rozporządzenie MNiSW

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020, godz. 08:24 - Leszek Wojtowicz