GAZE-INTERACTION
badania interfejsów komputerowych sterowanych wzrokiem

Gaze-interaction to dziedzina naukowa zajmująca się interakcją wzrok-komputer. Technologia sterowania komputerem za pomocą ruchów oczu pozwala osobom z niepełnosprawnością fizyczną korzystać z komputera (np. napisać e-mail, przeglądać strony internetowe, włączyć muzykę czy film).


EYE-TRACKING
badania percepcji wizualnej i pola uwagi wzrokowej

Eye-tracking jest nowoczesną metodą badawczą pozwalającą precyzyjne ustalić, na jakie obszary pola percepcyjnego (np. strony internetowej, gazety, reklamy lub filmu) zwraca uwagę osoba, która je ogląda. Częstotliwość próbkowania wynosi 1250 Hz a błąd pomiaru nie przekracza 0,01°. Wynik badania może być przedstawiony w postaci dynamicznych lub statycznych grafów (przykłady) lub w formie liczbowej, z przeznaczeniem do dalszych analiz statystycznych lub matematycznych. Obrazy wizualne mogą być prezentowane na monitorach LCD (17", 20" i 23"), monitorze plazmowym (63") lub ekranach 3 m x 2,3 m w przedniej i tylnej projekcji w standardzie 2D i 3D.

NEURO-TRACKING
badania potencjałów wywołanych za pomocą zdarzeń

Metoda potencjałów wywołanych za pomocą zdarzeń (Event Related Potentials, ERP). wykorzystuje zapis elektrycznej aktywności mózgu, mierzonej za pomocą elektroencefalografu. Jest ona używana m.in. do diagnostyki aktywności mózgu podczas pojawianie się różnych bodźców wzrokowych lub słuchowych. Technika pozwala na precyzyjną rejestrację aktywności mózgu za pomocą 128 kanałów, nawet podczas niewielkich zmian w stymulacji, np. wynikających z montażu filmowego, rytmu, melodii, dźwięków efektowych itp. Aparat EEG próbkuje aktywność elektryczną mózgu z częstotliwością 1000 Hz, a to oznacza, że może on zidentyfikować całkowicie nieświadomą reakcję odbiorcy na obrazy prezentowane, np. w przekazie audiowizualnym. Ekspozycja bodźców wizualnych na monitorach LCD (17", 20" i 23"), monitorze plazmowym (63") lub ekranach 3 m x 2,3 m w przedniej i tylnej projekcji w standardzie 2D i 3D. Bodźce dźwiękowe mogą być prezentowane w standardzie Dolby Surround 5.1.

NEURO-EYE-TRACKING
badania potencjałów wywołanych podczas fiksacji krytycznych

Technika FRP (Fixation Related Potentials) polega na połączeniu metody ERP (Event Related Potentials) i metody rejestracji ruchów gałek ocznych (Eye-tracking). Pozwala ona zatem na diagnostykę stanu aktywności mózgu w momencie, gdy osoba badana krótkotrwale fiksuje (tzn. zatrzymuje) wzrok na jakimś elemencie sceny wizualnej. Zarówno czas fiksacji wzroku, jak i czas reakcji mózgu jest nieprawdopodobnie krótki, zatem wszystkie operacje wykonywane przez osobę badaną podczas eksperymentu znajdują się poza jej świadomością. Metoda pozwala na analizę danych pochodzących z każdego przekazu rodzaju przekazu wizualnego, zarówno stabilnego obrazu (np. zdjęcia, grafiki, rysunku), jak i filmu (np. fabularnego, reklamowego, animowanego). Bodźce mogą być eksponowane na wszystkich wymienionych wyżej monitorach.

PHYSIOLOGICAL MONITORING
badania reakcji fizjologicznej organizmu

Biofeedback jest techniką monitorowania aktywności fizjologicznej człowieka w wielu obszarach. Niewielkie urządzenie pozwala w sposób nieinwazyjny i wygodny dla osoby badanej rejestrować zmiany takich parametrów fizjologicznych jak: temperatura obwodowa ciała, przepływowe ciśnienie krwi/rytm serca (EKG), parametry oddechu, zmiany w przewodności skóry, zmiany napięcia mięśni. Za pomocą prostego czujnika EEG możliwe jest określenie wskaźnika uwagi osoby badanej. Oprogramowanie komputerowe pozwala na rejestrację danych z częstotliwością do 2048 próbek na sekundę dla każdego kanału (czujnika), umożliwia również natychmiastową prezentację wyników surowych lub statystyk, a także tworzenie interaktywnych aplikacji z wykorzystaniem odczytów reakcji fizjologicznej (np. sterowanie obiektem za pomocą umysłu).

HD PRODUCTION
produkcja filmowa i dźwiękowa w wysokiej rozdzielczości

Dzięki zastosowaniu najnowszych technik cyfrowych w połączeniu z profesjonalnym sprzętem jesteśmy w stanie wyprodukować dowolny materiał multimedialny. Może to być pełnometrażowy materiał przygotowany do emisji telewizyjnej, bądź też krótki podcast do zamieszczenia na stronie internetowej, interaktywny wykład akademicki lub wywiad przeprowadzony w terenie. Materiały mogą być wzbogacone efektami graficznymi (2D lub 3D), przestrzennymi efektami dźwiękowymi i muzycznymi. Zajmujemy się również przygotowaniem materiałów wizualnych do prezentacji w formacie stereoskopowym.

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2012, godz. 00:48 - Bibianna Bałaj