Biblioteki cyfrowe

 

a) orientalistyczne

 

b) filozoficzne i pokrewne

 

c) Archiwum Internetu

 

 

d) wybrane polskie BC ogólne - regionalne i tematyczne

 

 

Moje łącza o charakterze technicznym/roboczym:

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2014, godz. 20:44 - Maciej Zięba