Monika Prokopiak-Raczkowska - Broker Innowacji, ekspert w obszarze komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Zajmuje się obsługą projektów i działań komercjalizacyjnych.

Uczestniczka wielu prestiżowych szkoleń z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych m.in.:

"Prezentowanie pomysłów przed Inwestorem"

"Potencjał komercjalizacyjny projektu-ocena wstępna"

"Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"

"Thinking Tools SIT".

 

Koordynuje działania komercjalizacyjne w zakresie dyscyplin:

  • nauki prawne,
  • prawo kanoniczne,
  • pedagogika,
  • literaturoznawstwo,
  • językoznawstwo,
  • nauki socjologiczne,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o sztuce.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Transferu Wiedzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biuro CTW-15

e-mail: monikaraczkowska@kul.pl

tel. 81 454-56-86

 

 

 

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2021, godz. 22:59 - Monika Prokopiak-Raczkowska