W związku z Jubileuszem 10 lat ukazywania się kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” oraz wydaniem 40 jego numerów, redakcja czasopisma zaprasza do wspólnej publikacji pt. „Współczesne problemy prawno-ekonomiczne”.

Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem własnych tekstów w przygotowywanej monografii prosimy o przesyłanie tekstów na adres mailowy: ppe@kul.pl w temacie wpisując hasło: monografia.

Redakcja zastrzega sobie wybór materiałów korespondujących z hasłem współczesnych problemów prawa i ekonomii. Tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogami stawianymi artykułom do PPE.

Czas nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2018 roku.

Planowana publikacja ukaże się w Wydawnictwie KUL w pierwszym półroczu 2018 roku.

Redaktor Naczelny PPE

dr Artur Lis

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, godz. 14:20 - Rafał Podleśny