Aktualności / Wydarzenia

Msze w języku ukraińskim w Kościele akademickim KUL

800na673_ukraina Najbliższa niedziela - 28 listopada 2021 r., to w Kościele katolickim pierwsza niedziela adwentu rozpoczynająca nowy rok liturgiczny. W świątyni uniwersyteckiej nowy rok oznacza wiele różnych nowych działań. Jednym z nich jest celebracja mszy świętej w języku ukraińskim. Chodzi o mszę w obrządku zachodnim – łacińskim, która będzie odprawiana w każdą niedzielę roku akademickiego o godz. 9.30. To niewątpliwy ewenement w Lublinie.

 

Serdecznie na nią zapraszamy wszystkich, którym język ukraiński bardziej niż polski sprzyja rozumieniu „co mówi Bóg” i spotkaniu się z Nim oraz z tymi, dla który także stanowi on język bliski sercu.  - Kodeks prawa kanonicznego nakłada na biskupa i proboszcza obowiązek troski o wszystkich ludzi zwłaszcza innych obrządków i innych narodowości. W Lublinie znajduje się dużo osób posługujących się językiem ukraińskim, którzy są wyznawcami obrządku łacińskiego w kościele. Pierwszej mszy w języku ukraińskim w kościele akademickim KUL przewodniczyć będzie metropolita kijowsko-żytomierski Vitalii Kryvytskyi SDB – podkreśla prorektor KUL ds. misji i administracji, ks. prof. Mirosław Sitarz.


Liturgia i język narodowy

Wprowadzając msze święte w języku ukraińskim uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i innych mieszkańców miasta, dla których ten język stanowi mowę ojczystą. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest nie tylko „miły gest”, ale działanie uzasadnione antropologicznie i teologicznie.


Dla człowieka wierzącego liturgia, a zwłaszcza msza święta stanowiąca „źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” – jak uczy Sobór Watykański II (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”) – to spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem obecnym w Jego Słowie oraz Ciele i Krwi, ale także w zgromadzeniu świętym. Nie ma wątpliwości (tak jak nie miał jej ostatni Sobór, co wyraził we wspomnianej już konstytucji), że w jak najpełniejszym przeżywaniu tego mistycznego spotkania pomaga jak najlepsze rozumienie słów wypowiadanych przez kapłana i innych uczestników zgromadzenia liturgicznego. Mając to na uwadze postulował wprowadzenie do liturgii języków narodowych. Chodzi w tym umożliwienie każdemu z uczestników celebracji słuchania i odpowiadania we własnym „języku serca”.


Poczucie wspólnoty

 - Odprawiana w kościele akademickim KUL msza święta w języku ukraińskim stanowi więc szansę dla wielu osób uznających go za swój „język serca”, aby nie tylko usłyszeć w nim i dobrze zrozumieć, co do nich mówi Bóg i Kościół, ale też spotkać tych i integrować się z tymi, którzy czują podobnie. To swoiste narzędzie nawiązywania rzeczywistej wspólnoty osób podobnie czujących i rozumiejących, narzędzie rozwoju, jakie proponuje swoim studentom, i nie tylko KUL – mówi rzecznik prasowy KUL, prof. Michał Wyrostkiewicz.


Mając na uwadze zarysowaną wyżej argumentację antropologiczno-teologiczną trudno się dziwić, że uczelnia, która chce rzeczywiście jak najpełniej służyć człowiekowi – do czego zachęcał ją św. Jan Paweł II podczas pobytu w jej murach – wychodzi naprzeciw niemu także w ten sposób, że umożliwia mu udział w liturgii w „języku serca”. W ten sposób potwierdza, że jest uniwersytetem w najszerszym i najpełniejszym rozumieniu tego słowa.


Wyraz troski

Skoro bowiem uniwersytet– jak powiedział Jan Paweł II w zasygnalizowanym już przemówieniu na dziedzińcu KUL – ma służyć człowiekowi przez służbę prawdzie, to musi mu umożliwić jak najpełniejszy rozwój duchowy – musi mu umożliwić spotkanie z najwyższą Prawdą w jak najlepszej formie. W tym wypadku narzędziem tego spotkania jest język ojczysty. To spotkanie z Najwyższą Prawdą w liturgii jest owym „drugim skrzydłem”, obok rozumu, na którym duch ludzki unosi się ku poszukiwaniu i kontemplowaniu prawdy ukrytej obecnej w świecie – na co zwracał uwagę ten sam papież w encyklice Fides et ratio. Wiara i rozum są ze sobą nierozłączne. Rozumiejąc to uniwersytet katolicki troszczy się o jedno i drugie. Zarówno rozwój intelektualny, jak i duchowy studentów oraz wszystkich innych osób korzystających ze wsparcia uniwersytetu w poszukiwaniu prawdy, stanowią dla niego priorytety. Dlatego właśnie KUL stara się zapewnić swoim studentom nie tylko jak najwyższe standardy nauki i kształcenia, nie tylko pomagać w rozmaitych sprawach bytowych (stypendia, akademiki, stołówki), ale także jak najbardziej skutecznie działające duszpasterstwo. Jednym z wyrazem tej troski o skuteczność działań duszpasterskich jest msza w języku ukraińskim. W ten sposób wspiera całego człowieka – w obszarze wiedzy (ratio) i wiary (fides).


Warto zauważyć, że w kościele akademickim KUL w każdą niedzielę o godz. 17.00 odprawiane są msze święte w języku angielskim. Stanowi to wyjście naprzeciw tym wszystkim studentom i mieszkańcom naszego miasta, dla których ten język bardziej niż polski pomaga wejść w jak najściślejsze relacje wspólnotowe z Bogiem i innymi ludźmi.