Logo_male_muzykologia 

 

_____________________________________________________

 

Katedra Polifonii Religijnej tel. 81 445 39 84
Kierownik - ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

Katedra Instrumentologii tel. 81 445 39 91
Kierownik - dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii tel. 81 445 39 77
Kierownik - dr hab. Tomasz Rokosz

Katedra Dydaktyki Muzycznej
Kierownik - dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka

 

_____________________________________________________

 

RADA INSTYTUTU MUZYKOLOGII W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
dr hab. Beata Bodzioch
dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska
dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska
dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka
dr hab. Tomasz Rokosz
dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska
dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY INSTYTUTU
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr Andrzej Gładysz

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Anna Puchała, muzykologia I stopnia
Lic. Aya Al Azab, muzykologia II stopnia
Ks. mgr Andrzej Zarzycki, muzykologia III stopnia

 

Autor: o. Julian Mieczysław Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2019, godz. 13:15 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak