Logo_male_muzykologia

 Pracownicy

  

Katedra Polifonii Religijnej
- ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Kierownik Katedry)

- dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, adiunkt

- dr Marek Bebak, asystent

- dr Kinga Krzymowska-Szacoń, adiunkt (sekretarz katedry)

 

Katedra Instrumentologii
- dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL (Kierownik Katedry)
- o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM, adiunkt

- dr Andrzej Gładysz, adiunkt

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

- dr hab. Tomasz Rokosz, adiunkt (Kierownik Katedry)
dr hab. Beata Bodzioch, adiunkt

- dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, adiunkt
dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt

   

Katedra Dydaktyki Muzycznej
dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka (Kierownik Katedry)

- dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska, adiunkt 
- dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska, adiunkt
- dr hab. szt. muz. Agnieszka Szulc-Brzyska, adiunkt

 

Sekretarz Instytutu Muzykologii

- mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii
- mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

Konserwatorzy instrumentów
- mgr Dzierżysław Nowotarski, konserwator fortepianów i pianin

- mgr Andrzej Madej, specjalista konserwator organów

 

 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 09:32 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak