pasqb-ww_288
  
 

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności
(Sługa Boży Jan Paweł II)

 

   
 Drodzy Przyjaciele
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,


Zmartwychwstały Chrystus jest dla człowieka wierzącego źródłem głębokiej i prawdziwej radości. Niech zatem ta radość towarzyszy wszelkim trudom, które podejmujemy każdego dnia. Niech towarzyszy nam także głębokie przekonanie, że Chrystus mocą swego paschalnego zwycięstwa pozwoli nam żyć pełnią życia, a więc takiego które nie ma końca.


Łącząc się z Wszystkim Drogimi nam Przyjaciółmi życzymy daru pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego i dziękujemy za wszelkie dowody przyjaźni, materialnego wsparcia i duchowej jedności.
 

Z darem modlitwy
Zarząd Główny TP KUL

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2012, godz. 22:20 - Ewa Zięba